10 ประโยชน์ของครอบครัวหลายรุ่น  และการรู้จักเข้าใจคนหลายวัยอยู่ร่วมกัน

Multi-Generational Family ครอบครัวที่มีหลายรุ่น  เมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หลายประเทศพูดถึงการรับมือสังคมผู้สูงอายุหลากหลายแนวทาง แนวคิดหนึ่งที่กำลังได้รับการพูดถึงอย่างมากในต่างประเทศคือการกลับมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ แบบที่เรียกว่า milti-generational familly เพื่อให้คนในครอบครัวหลายรุ่นหลายวัยสามารถดูแลซึ่งกันและกัน รวมถึงดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังเป็นการนำคุณค่าของคนหลายรุ่นอยู่ร่วมกันในครอบครัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการที่ครอบครัวมีคนหลายเจเนอเรชั่นอยู่ร่วมกันมีคุณประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตองค์รวมของคนทั้งครอบครัว มิใช่เพียงมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเท่านั้น

10 ประโยชน์ของครอบครัวหลายรุ่น
1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนำไปสู่มุมมองต่อชีวิตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
2. มีตัวช่่วยลดความขัดแย้ง หากพ่อแม่กับลูกขัดแย้งกัน ยังมีคนรุ่นคุณปู่ คุณย่า คุณต และคุณยาย เป็นกาวใจให้ได้
3. ฉลาดทางอารมณ์ คนต่างวัยต้องปรับตัวเข้าหากัน พยายามเข้าใจความแตกต่างของกันและกัน ช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับทุกคน
4. เรียนรู้การดูแลผู้อื่น คุณปู่คุณย่าผู้สูงวัยเป็นทั้งคนต้นแบบในด้านสังคมให้กับหลาน ๆ และทำให้หลาน ๆ ได้เรียนรู้วิธีการดูแลผู้สูงวัย และรู้จักการเอาใจใส่ดูแลผู้อื่น
5. ผู้สูงวัยมีสุขภาพจิตดี เมื่ออยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ผู้สูงวัยจะมีสุขภาพจิตดี ส่งผลให้สุขภาพร่างการแข็งแรง ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครอบครัวลง
6. มีมือออาชีพช่วยดูแลหลาน คุณปู่และคุณย่า คุณตา คุณยาย ผู้มีประสบการณ์สูงสามารถเป็นตัวช่วยดูแลหลาน ๆ ได้
7. ดีต่อการเงินของครอบครัว หากบริหารจัดการการเงินได้ดี การอยู่ร่วมกันหลายวัยช่วยลดค่าใช้จ่ายของทุกคน เมื่อเทียบกับการแยกบ้านกันอยู่
8. สนันสนุนซึ่งกันและกันทุกด้าน แม้ต้องต่อสู้ฟันฝ่านอกบ้านมาอย่างไร แต่ในบ้านมีกองหนุนให้กำลังใจอย่างหนาแน่นเสมอ
9. บ้านอบอวลด้วยความอบอุ่น ครอบครัวหลายวัยมีความผูกพันทางอารมณ์ต่อกันสูง ความใกล้ชิดทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นและมีความมั่นคงทางอารมณ์
10. ภูมิปัญญาจากผู้สูงวัย ผู้สูงวัยมีประสบการณ์และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้สูงวัยรู้สึกมีคุณค่า ลูกหลานควารหาเวลาเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ จากท่านไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหาร หรือเคล็ดลับการดูแลตนเองในด้านต่าง ๆ

รู้จัก เข้าใจ คนหลายวัยอยู่ร่วมกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและสมานฉันท์

  • เห็นคุณค่าและยอมรับกันและกัน คนต่างวัยมีจุดอ่อน จุดแข็งต่างกัน ควรยอมรับคุณค่าในตัวตนของแต่ละคน
  • ให้อภัย ฝึกการให้อภัยกันและกันอยู่เสมอ
  • สื่อสารทางบวก ใช้คำพูดที่ดีต่อกัน การบอกความรู้สึกที่แท้จริง ลดการกล่าวโทษและการสั่งการ หาวิธีสื่อสารพูดคุยที่มีประสิทธิภาพ
  • เวลา ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย
  • ยืดหยุ่นปรับตัว เรียนรู้การปรับตัวรับมือกับความเปลื่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
  • รู้จักหน้าที่ แบ่งบทบาทหน้าที่ในครอบครัว ทุกคนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง
  • ความเป็นส่วนตัว ไม่จุ้นจ้านวุ่นวาย เคารพความเป็นส่วนตัวของกันและกัน
  • เชื่อใจกันได้ สร้างความเชื่อถือ เชื่อใจ และไว้ใจด้วยการปฏิบัติดีต่อกัน อย่างสม่ำเสมอ

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here